Nemys distribution details

Russia  (Nation)  
Gagarin, V. G. (1971). New and Rare Species of Nematodes from the Uchinsky and Dubossarsky Water Reservoirs (Novye i Redkie Vidy Nematod iz Uchinskogo i Dubossarskogo Vodokhranilishch). Zoologicheskii Zhurnal, 50(4): 474-482.   [details]
Yes
Date
action
by
2018-09-07 07:14:43Z
created